Iwama Split

Aikido

Aikido je tradicionalna japanska borilačka vještina nastala prvom polovicom prošlog stoljeća. Osnivač Aikido-a, O-Sensei Morihei Ueshiba razvio je Aikido kroz intenzivno izučavanje klasičnih japanskih borilačkih vještina poput Daito-ryu Aiki-Jujutsu-a i Kenjutsu-a.

 

Aikido koristi međuprostor i energiju napadača kako bi mu oduzeo ravnotežu i kontrolirao napad. Redovitim vježbanjem ove plemenite borilačke vještine djelujete pozitivno na mnoge fiziološke, intelektualne i duhovne aspekte svoga bića. Pokreti koji se koriste tijekom vježbanja Aikido-a djeluju pozitivno na razvoj koordinacije, snage, fleksibilnosti, kondicije, ravnoteže i bržih refleksa. Energični trening izgrađuje fizičku spremnost na izbalansiran i fleksibilan način.

 

Aikido pomaže polaznicima da razviju samopouzdanje, poštovanje prema sebi i drugima, predanost, ustrajnost i skromnost. Za ozbiljno i učinkovito učenje Aikido-a nužno je potrebno trenirati u odgovarajućoj poticajnoj atmosferi, koja se postiže pod nadzorom kvalificiranih instruktora i upoznavanjem polaznika s pravilima ponašanja u tradicioalnom Aikido dojo-u.

 

Osim Taijutsu-a - golorukih tehnika, u tradicionalnom Aikido-u trenira se i Aikiken - tehnike mača kao i Aikijo - tehnike štapom (jo).