Iwama Split

Riječnik pojmova

Pozdravi
Ohayo gozaimasu Dobro jutro
Kon' nichi wa Dobar dan
Konban wa Dobra večer
Oyasumi nasai Laku noć
Sayonara Doviđenja

 

Izrazi uljudnosti
Arigato Hvala (sadašnjost)
Arigato gozaimasu Hvala Vam/ti (sadašnjost), formalno
Arigato gozaimashita Hvala Vam/ti (prošlost), formalno
Domo Hvala (sadašnjost), neformalno
Domo arigato gozaimasu Puno hvala (sadašnjost), formalno
Domo arigato gozaimashita Puno hvala (prošlost), formalno
Sumimasen Oprostite/žao mi je (sadašnjost/budućnost)
Shitsurei shimasu Oprostite (sadašnjost/budućnost)
Shitsurei shimashita Žao mi je/oprostite (prošlost)
Gomen nasai Oprostite
... kodasai Molim
Dozo Izvolite
Do itashimashite Nema na čemu
Onegai shimasu Molim
Yoroshiku onegai shimasu Molim (formalno, pristojno)
Dozo yoroshiku onegai shimasu Molim (vrlo pristojno/formalno)

 

Pozicije i smjerovi
Mae Naprijed
Ushiro Iza
Migi Desno
Hidari Lijevo
Yoko Sa strane
Uchi Unutra
Soto Izvana
Ue Iznad
Shita Ispod
Omote Naprijed, pozitivno
Ura Kružno, izvana, obrnuto, negativno
Gyaku S druge strane, obrnuto
Gaeshi Obrnuti
Ryo Oba, obje
Renzoku Kombinacija/ kontiniurano
Nagare Fluidan
Irimi Ući, ulazak
Kaiten Rotacija, okret
Musubi Zajednički/povezan

 

Stupnjevi i titule
-san Gospodin/Gospođa
-sensei, Sensei Učitelj
Shihan Majstor učitelj
O-Sensei Osnivač, Veliki učitelj - Morihei Ueshiba
Deshi Učenik
Uchideshi Učenik koji živi u dojo-u
Sotedeshi Učenik koji živi izvan dojo-a
Shoshinsha Početnik
Kohai Mlađi učenik
Sempai Stariji učenik
Yudansha Osoba sa crnim pojasom
Aite Partner
Tori Partner koji izvodi tehniku
Nage Partner koji radi bacanje
Uke Partner koji prima tehniku
Uchi-tachi Partner koji napada sa mačem
Uke-tachi Partner koji se brani sa mačem
Kyu Kyu stupanj, učenički stupanj
Nan kyu? Koji Kyu ?

 

Budo i oprema
Do Put, način
Budo Ratnički put, viteštvo
Bujin Ratnik
Budo-ka Budo Učenik
Ai Harmonija, zajedništvo
Ki Energija, sila, životna energija, intuicija
Aikido Put harmonije sa životnom energijom
Aikidoka Aikido učenik

Dojo

˝Mjesto puta˝, ˝Mjesto prosvjetljenja˝, prostor gdje se vježba
Shomen Prednji dio dojo-a
Shinza/Kamiza Mjesto u dojo-u gdje se drže slike, natpisi (kaligrafija) i "oltar" s prinosima "dei-ma"
Rei Naklon
Reigi Etiketa, kodeks
Dogu Oprema za trening
Dogi/gi Kimono
Obi Pojas
Hakkama Tradicionalne hlače-suknja
Zori Sandale/papuče

 

Trening
Keiko Vježba/trening
Enbukai Demonstracija
Gasshuku Trening kamp
Enbukai Demonstracija
Kata Forma
Jutsu Vještina
Waza Tehnika
-dori, tori Tehnika
Nage Tehnika bacanja
Taijutsu Tehnike goloruke borbe/bez oružja
Suwariwaza Tehnike u sjedećem položaju
Tachiwaza Tehnike u stojećem položaju
Ukemiwaza Padovi
Hanmi handachi waza Tehnike u kojima je tori u seizi, a uke stoji
Kaeshiwaza Kontra tehnike, tehnike koje radi uke na torijevu pogrešku
Jiyu-waza  Slobodne tehnike
Randori Slobodne tehnike protiv više napadača

 

 Treniranje s oružjem
Bukiwaza Tehnike sa oružjem
Ken Mač
Bokken Drveni mač
Aiki-ken Aikido mač/aikido škola mača
Jo Štap
Aiki-jo Aikido štap/aikido škola štapa
Shiho-giri  Rezati u 4 smjera
Happo-giri   Rezati u 8 smjerova
Suburi Osnovne vježbe s oružjem 
Jo-suburi Osnovne vježbe sa jo-om, 20 vježbi/pokreta
Bokken-suburi Osnovne vježbe sa drvenim mačem, 7 vježbi/pokreta
Kumi-tachi Napredna vježba sa partnerom/borbene tehnike mačem
Kumi-jo Napredna vježba sa partnerom/borbene tehnike štapovima
Ken-tai-jo Borba jo-om protiv kena
Jo-dori Oduzimanje jo-a (uke štapom napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Jo-nage Tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk uke napada torija, koji se brani
Tachi-dori Oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Tanto Nož (drveni za trening)
Tanto-dori/
Tanken-dori
Oduzimanje noža

 

Pozicije i termini
Suwari Sjedeći
Seiza Sjedenje na koljenima (japanski)
Anza Sjedenje sa prekriženim nogama (turski)
Hanza Sjedenje na jednom koljenu
Tachi Stojeći
Kamae stav/pozicija
Ken-no-kamae Stav/gard sa mačem
Tsuki-no-kamae Stav/gard sa štapom za ubod
Hasso-no-kamae ˝Stav znaka osam˝ sa štapom
Hanmi Stojeća pozicija sa pola tijela izloženog prema partneru (doslovno: pola tijela)
Ma-ai Distanca
Zenshin Prije tehnike, pripremajući um
Tsushin Za vrijeme tehnike, aktivni um
Zanshin Nakon tehnike, poslije aktivni um, nesalomivi duh
Kokyu Disanje
Kokyu-ryoku Snaga koja dolazi iz pravilnog disanja
Ki-ai Ispuštanje zraka tijekom tehnike s pridruženim glasom
Taisabaki Kretanje tijela
Shikko Hodanje na koljenima
Ukemi Pad
Mae ukemi Pad/kotrljanje prema naprijed
Ushiro ukemi Pad/kotrljanje prema nazad
Suki Otvor, mogućnost za napad/tehniku
Atemi Napad/udarac u vitalne točke
Uchi Rez
Tsuki Ubod/udarac šakom
Keri Udarac nogom

 

Stav
Suwariwaza Tehnike iz sjedeće pozicije
Hanmi-handachi-waza Uke stoji, tori je u seizi
Ai-hanmi Isti stav
Gyaku-hanmi Obrnut stav

 

Napad / hvat
Kosadori/
Katate-dori-hantai/ Gyaku te-dori
Hvat istom rukom za ručni zglob (desna za desnu i obrnuto)
Katate-dori Hvat za ručni zglob
Kata-dori Hvat za rame
Morote-dori Obje ruke hvataju podlakticu tj. ručni zglob
Ryo-kata-dori Hvat za oba ramena
Ryote-dori Hvat za oba ručna zgloba
Sode-dori Hvat za rukav (visina lakta)
Sodeguchi-dori grab za otvor, donji rub rukava
Muna-dori Hvat za prsa
Ushiro dori Hvat od iza preko prsa/s leđa
   
   
Ushiro ryote-dori Hvat za obje ruke s leđa
Ushiro ryo-kata-dori Hvat za oba ramena s leđa
Ushiro eri-dori Hvat za ovratnik s leđa
Ushiro kubi-shime/
Ushiro muna-dori
Gušenje sa jednom rukom s leđa

 

Udarac / ubod

Men-uchi

Rez od vrha glave do brade, okomit u odnosu na tlo
Shomen-uchi Rez od vrha glave do pojasa, okomit u odnosu na tlo
Yokomen-uchi Rez od sljepoočnice jedne strane do brade druge strane (ili vrata), dijagonalan rez
Men-tsuki Udarac/ Ubod u lice / glavu
Mune-tsuki Udarac/ Ubod u prsa/ trbuh

 

Udarci nogom
Mae geri Prednji udarac nogom
Mawashi geri Kružni udarac nogom
Yoku geri Postranični udarac nogom

 

Pozicija
Jodan Gornji dio tijela/od vrata na gore
Chudan Srednji dio tijela/od vrata do donjeg dijela trbuha
Gedan Donji dio tijela/ispod donjeg dijela trbuha

 

Tehnike
Tai-no-henko Osnovna vježba harmonizacije s partnerom, okret tijela

Kokyu-ho

Vježba «bacanja dahom», bazirana na pravilnom disanju i pravilnoj poziciji tijela, ne uključuje poluge
Ikkyo Prva poluga/učenje/fiksacija
.. omote waza Prednja/ispred/direktna tehnika
.. ura waza Vanjska/kružna tehnika
Nikkyo Druga poluga/učenje/fiksacija
Sankyo Treća poluga/učenje/fiksacija
Yonkyo Četvrta poluga/učenje/fiksacija
Gokkyo Peta poluga/učenje/fiksacija
Rokkyo Šesta poluga/fiksacija
Kotegaeshi Poluga na ručnom zglobu
Shiho-nage Bacanje u četiri smjera
irimi-nage Bacanje ulaskom
Tenchi-nage Bacanje «nebo - zemlja»
Kaiten-nage Kružno bacanje
...uchi maware Unutarnji okret
...soto maware Vanjski okret
Koshi-nage Bacanje postavljanjem kukova u odnosu na partnerovo tijelo
Juji-garami, Juji-nage,Aya-dori Bacanje križanjem ruku partnera, izbacujući ga iz ravnoteže
Kokyu-nage Bacanje dahom

Suwari kokyo-ho/Kokyo-dosa

Vježbe «bacanja dahom» iz sjedeće pozicije

 

Forma
Kihon Osnovna forma
Awase Tajming/zajednički pokret/ harmonizacija
Ki-no-nagare Fluidni pokret/ki koji teče
Ko-tai Osnovna forma
Ju-tai Mekana/nježna forma
Ryu-tai Fluidna forma
Ki -tai Najviši stupanj rada, «tehnika bez tehnike»

 

Varijacija
Henka, Henka-waza Varijacija
Oyo-waza Primjenjiva tehnika